INSCRIPCIÓ

El full d’inscripció a l’AFA cal que l’ompliu totes les famílies que vulgueu ser-ne membres (les que ja ho sou també, si us plau).

Descarrega’t el full d’inscripció a l’AFA (Editable) -> Full inscripció a l’AFA

Aquest full l’ompliu aquelles famílies que voleu ser membres de l’Associació de Famílies d’Alumnes. Si us plau, ompliu-lo amb lletra clara, també l’adreça de correu electrònic per tal que no hi hagi errades de transcripció.
Amb aquest full autoritzeu l’ús de les vostres dades per part d’aquesta AFA: la informació que voluntàriament ens faciliteu serà recollida en un fitxer del qual és responsable l’AFA acollint-nos al que s’estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.
Aquesta informació és necessària per portar un bon control dels pagaments.

PAGAMENT

EN CAS DE NO HAVER-HO FET JA AMB IDDINK!
La quota anual per família pel curs 2020-2021 és de 45 €. Cal fer la transferència a CAIXABANK amb IBAN ES22 2100 0856 9402 0060 1252 fent constar QUOTA AFA i els DOS COGNOMS de la família (els cognoms de l’alumne).
Un cop realitzat el pagament, cal retornar a l’AFA, aquest full d’inscripció degudament omplert adjuntant el comprovant de la transferència o l’ingrés. Podeu:

  • Enviar-ho escanejat a la nostra adreça de correu electrònic afa.teresapamies@gmail.com Si us plau, eviteu enviar fotos doncs les dades no es veuen amb claredat i ens estalviarem moltes confusions.
  • Presencialment dipositant el full i el comprovant de pagament a la bústia que trobareu a l’institut (anant a la sala d’actes, a mà dreta).