INSCRIPCIÓ

El full d’inscripció a l’AFA cal que l’ompliu totes les famílies que vulgueu ser-ne membres (les que ja ho sou també, si us plau).

Descarrega’t el full d’inscripció a l’afa -> FULL D’INSCRIPCIÓ AFA

Amb aquest full autoritzeu l’ús de les vostres dades per part de l’AFA: la informació que voluntàriament ens faciliteu serà recollida en un fitxer, del qual és responsable l’AFA, acollint-nos a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre (Protecció de dades de Caràcter Personal).  Aquesta informació és necessària per portar un bon control dels pagaments.

La quota anual de l’AFA, per família, per aquest curs 2018-2019 és de 45€.

Per facilitar-vos el pagament de la quota, aquest el fem coincidir amb les dates de matriculació a l’institut.

Un cop realitzat el pagament, cal retornar a l’AFA, el full d’inscripció degudament omplert adjuntant el comprovant de la transferència o l’ingrés.

Heu d’enviar-ho escanejat a la nostra adreça de correu electrònic info@afapdg.cat. Si us plau, eviteu enviar fotos doncs les dades no es veuen amb claredat i ens estalviarem moltes confusions.