TAQUILLES/ARMARIS

Per poder fer us de les taquilles s’ha d’omplir el següent CONTRACTE PER ÚS D’ARMARI

L’import per l’ús de l’armariet és de 20 euros per curs, i el de la fiança 5 euros que seran abonats abans de l’inici del servei, al compte de l’AFA número:
ES22 2100 0856 9402 0060 1252 Indicant el nom i els cognoms de l’alumne usuari de l’armariet.
Per formalitzar el contracte és necessari lliurar a l’AFA el contracte signat més el justificant del pagament dels 25 euros. Es pot lliurar escanejat a afa.teresapamies@gmail.com o bé fotocopiat a la bústia de l’AFA.